Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 9

Би Чех Улсад хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор богино хугацааны визээр ирсэн бөгөөд визний хугацаа удахгүй дуусна. Ажил олгогч миний бичиг баримтыг хөөцөлдөж өгнө, ажлаа үргэлжлүүлэн хийж болно гэх юм. Үүнд нь итгэж болох болов уу? 

Зөвхөн тодорхой нэр заасан ажил олгогчид хөдөлмөр эрхлэх зориулалттай олгодог тул богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг сунгахгүй. Ийм төрлийн визтэй гадаадын иргэн ажил олгогчоо өөрчлөх ямар ч боломжгүй. Ямар нэгэн асуудалд орооцолдохгүйн тулд ажил олгогчоосоо өөрийн чинь оршин суух асуудлыг хэрхэн шийдэх гэж байгаа талаар асууж, мэргэжлийн хүмүүсээс (жишээ нь: гадаадын иргэдэд тусалцаа үзүүлдэг төрийн бус байгууллага)  зөвлөгөө авах нь зүйтэй.