Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 8

Чех Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлөө агентур/ажил зуучлагч нараар хөөцөлдүүлж байна. Хөөцөлдүүлж байгаа хөлсөнд нь нутгаасаа гарахаасаа өмнө нэлээд хэмжээний мөнгө төлсөн боловч Чех Улсад орж ирсний дараа надаас дахин мөнгө нэхэж байна, гэвч надад одоо мөнгө байхгүй.  Тэд надаас дахин мөнгө нэхэх эрхтэй юү?

Агентур, ажил зуучлагч нарт найдалгүй асуудлаа шууд ажил олгогчтой шийдвэрлэхийг зөвлөж байна. Ийм тохиолдолд та замын зардал, хөдөлмөрийн гэрээ гаргуулсан, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгуулах зэрэг ямар ч үндэслэлгүй их хэмжээний төлбөр төлөх шаардлагагүй болно. Виз олгуулах / сунгуулах хүсэлт гаргахад БНЧУ-ын ДХЯ-ны ОШСБГ-ын хураамж зэрэг төлвөл зохих төлбөрийг холбогдох албан газруудад шууд төлнө. Ажилтнаас хөдөлмөр зуучилсан төлбөрийг авах нь Чех Улсын хуульд харш.

Ямар үүрэг хүлээж, ямар бичиг баримтад гарын үсэг зурсан бэ гэдгээс олон зүйл шалтгаална. Өөртөө тохиолдсон байдлын талаар хуульч (өмгөөлөгч)-өөс зөвлөгөө авах нь хамгийн зөв. Ингэхийн тулд манай шуурхай дуудлагын утсаар хандаж зөвлөгөө аваарай.