Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 7

Би агентураар дамжуулж ажиллаж байгаа бөгөөд агентур миний визийг хүчингүй болгоно гэж сүрдүүлэхээс гадна ийм төрлийн визээр өөр газарт ажиллах боломжгүй гэж хэлдэг. Энэ үнэн үү?

Хэрэв та агентураар дамжуулж ажиллаж байгаа бол тодорхой нөхцөлд таны хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох аль эсвэл Чех Улсад түр амьдарч буй хаягийг бүртгэлээс хасуулж болох боловч визийг хүчингүй болгох боломжгүй. Хэрэв танд хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор (виз 61) виз олгосон бол та Чех Улсад заавал агентураар дамжуулалгүй өөр шугамаар хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй. Хэрэв та агентурт албан газарт өөрийг тань төлөөлөх итгэмжлэл өгсөн бол итгэмжлэлээ цуцалсан талаар эдгээр газруудад мэдэгдэх нь зүйтэй.