Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 6

Би ЕХ-ны гишүүн бус орны иргэн бөгөөд ажил хайж байна. Надад ажил олоход туслах боломжтой юу?

Ажил хэрхэн хайх талаар танд зөвлөгөө өгч, туслах боломжтой. Гадаадын иргэн Чех Улсад ямар нөхцөлд хөдөлмөр эрхлэх боломжтой, ямар бичиг баримт бүрдүүлэх, ажил хайж байгаа үедээ юунд анхаарах, юунаас болгоомжлох талаарх мэдээлэл өгнө. Харин тодорхой ажлыг байранд зуучлах боломжгүй.