Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 13

Чех Улсад визгүй зорчдог Украин / Гурж / Молдав… улсын иргэний хувьд Чех Улсад ирээд амьдарч байхдаа ажил олсон. Ажилд авъя гэж байгаа ажил олгогч маань хөдөлмөр эрхлэх виз хөөцөлдөж өгөх зорилгоор надаас мөнгө нэхэж байна. Энэ хүнд итгэж болох үү?

Та Чех Улсад визгүй зорчих хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэх эрхгүй, хөдөлмөр эрхлэхийн тулд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, зориулалтын оршин суух зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Оршин суух зөвшөөрөл олгуулах хүсэлтээ танай нутагт суугаа Чех Улсын Элчин сайдын яаманд гаргана. Хэрэв Чех Улсад удаан хугацааны оршин суух ямар нэгэн төрлийн зөвшөөрөлгүй бол Чех Улсын нутаг дэвсгэрт ийм хүсэлт гаргах эрхгүй.