Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 12

Би Чех Улсад Мэргэшсэн ажилтан хөтөлбөрийн шугамаар ирсэн (Украин / Филипин / Серб гэх мэт…). Ийм болохоор би ажлаа сольж болох уу?

Чех Улсад засгийн газрын хөтөлбөрийн шугамаар ирсэн тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлөө өөрчлөх / хугацааг нь сунгуулах нөхцөл өөр байдаг. Та гадаадын иргэдэд тусалцаа, үйлчилгээ үзүүлдэг аль нэгэн төрийн бус байгууллагад хандах эсвэл манай шуурхай утсаар ярьж зөвлөгөө авах нь зүйтэй.