Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 11

Би Чех Улсад оршин суух зөвшөөрөл, хоёр жилийн хөдөлмөрийн гэрээтэй. Ажил олгогч намайг зуучлалын болон визийн төлбөр, замын зардлаа төлсний дараа л ажлаа сольж болно гэж дарамталж байна. Ингэж дарамтлах эрхтэй юү?

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу та хөдөлмөрийн гэрээгээ цуцлах эрхтэй, хэн ч таныг ажил солиулахгүй гэж дарамтлах эрхгүй. Зардал, өр төлбөрийн хувьд ажил олгогчийн өмнө таны хүлээж гарын үсэг зурсан болзлоос шалтгаална. Үүссэн нөхцөл байдлынхаа талаар хуульч, өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах эсвэл – манай байгууллагын шуурхай утсаар ярьж зөвлөгөө авах боломжтой.