Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 7

Аль болохоор цалингаа бэлнээр бус, дансаар ав.