Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 6

Хэрэв та Европын Холбооны гишүүн орны иргэн бол таны иргэний үнэмлэх Европын Холбооны улс орнуудын нутаг дэвсгэрт хүчинтэй байдаг хэдий ч гадаад паспортоо биэдээ авч явахад илүүдэхгүй.