Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 5

Гадаад улсад байх хугацаандаа гадаад паспортоо бусдад өгч болохгүй, байнга биедээ авч явна.