Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 4

Эх орондоо амьдардаг таны итгэлийг даах хүнтэй тогтмол харьцаатай байх нь маш чухал.