Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 3

Үүнээс гадна гадаад паспортын хуулбар, одоо байгаа үеийнхээ цээж зургийг гэртээ үлдээхэд илүүдэхгүй.