Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 10

Та нутгаасаа гарахаасаа өмнө таны амьдрах гэж буй улсад суугаа өөрийнхөө ЭСЯ-ны утас, тухайн улсад үйлчилдэг шуурхай тусламжийн утас, төрийн бус байгууллагатай харилцах утас зэргийг олж аваад явах нь зүйтэй.