LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Studie zachycující zkušenosti obchodovaných osob se systémem pomoci a podpory v České Republice, Maďarsku, Itálii a Portugalsku
 

Title:      Studie zachycující zkušenosti obchodovaných osob se systémem pomoci a podpory v České Republice, Maďarsku, Itálii a Portugalsku
Categories:      7.1 otroctví
BookID:      596
Authors:      Barbara Cuzuioc - Weiss a Chantal Lacroix
ISBN-10(13):      978-3-900411-63-3
Publisher:      ICMPD
Number of pages:      137
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Odbor pro rovné příležitosti a Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) jsou přesvědčeny, že doporučení obsažená v této studii se stanou cenným příspěvkem a naznačí, jak správně pomáhat obchodovaným osobám i jak je podporovat, ale rovněž mohou pomoci zlepšit model sociální ochrany jak z pohledu osob, kterým je pomoc poskytována, tak z hlediska odborníků angažujících se v boji proti obchodování s lidmi v zemích zdrojových, tranzitních i cílových. Jak je zdůrazněno 4 v nejdůležitějších mezinárodních smlouvách i evropských právních předpisech – včetně Úmluvy Rady Evropy o opatřeních boje proti obchodování s lidmi – pro komplexní a účinnou ochranu obchodováních osob je stěžejní, aby všechna doporučení a opatření vycházela z přístupu, který klade obchodované osoby, jejich práva i potřeby do středu zájmu všech akcí uskutečněných v oblasti potírání obchodu s lidmi. 


Reviews


Please past text to modal