LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Запобігання торгівлі жінками - Prevence obchodu se ženami
 

Title:      Запобігання торгівлі жінками - Prevence obchodu se ženami
Categories:      2.2 obecné informace
BookID:      1
Authors:      Горбунова - Gorbunov, Оксана Гаврилівна - Oksana Gavrilovna, Левченко - Levchenko, Катерина Борисівна - Catherine B., Савич - Savic, Лілія Леонтіївна - Lily Leontiivna, Удалова - Udalova, Олена Адамі
ISBN-10(13):      966-610-057-6
Publisher:      К.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ - AK: Nakladatelství National University vnitra
Number of pages:      176
Language:      Russian
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

У книзі викладено теми курсу з дотримання прав людини. Зокрема, приділено увагу проблемі торгівлі жінками та дітьми, визначенню цього терміна та історії проблеми; розглядається міжнародна та національна законодавча база щодо запобігання торгівлі жінками; висвітлюється діяльність неурядових та міжнародних організацій по запобіганню цього лиха. Автори посібника пропонують широкий перелік виховних заходів - від презентивної освітньої кампанії серед учнівської та студентської молоді до організації просвітницької роботи з батьківською громадськістю. Для педагогів, викладачів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих учбових закладів 1 і 2 рівнів акредитації педагогічного та юридичного профілю, представників правоохоронних органів та неурядових організацій, широкого кола громадськості.

Kniha popisuje téma průběhu lidských práv. Zejména věnována pozornost problematice obchodu se ženami a dětmi, definice pojmu a historii problému,považují mezinárodní a vnitrostátní právní rámec, který zabrání obchodu se ženami, upozornil na činnost nevládních organizací a mezinárodních organizací, aby zabránit katastrofě. Autoři příručky nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit - od prezentyvnoyi osvětovou kampaň mezi žáky a studenty organizovatvzdělávací aktivity s mateřskou komunitu. Pro učitele, učitele středních škol, studentů vysokých škol 1 a 2 úrovně akreditace a vzdělávací profil právního,donucovacích orgánů a nevládních organizací, široké veřejnosti.


Reviews


Please past text to modal