LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Trestní zákon a trestní řád. Zákon o Soudnictví ve věcech mládeže a předpisy souvisící
 

Title:      Trestní zákon a trestní řád. Zákon o Soudnictví ve věcech mládeže a předpisy souvisící
Categories:      1.1 zákony
BookID:      76
Authors:      Jelínek Jiří, Sovák, Zdeněk
ISBN-10(13):      80-7201-450-1
Publisher:      Linde Praha
Number of pages:      960
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:      Jubilejní 20. aktualizované vydání přináší jako novinku zákon o soudnictví ve věcech mládeže účinný od 1. 1. 2004, který upravuje odpovědnost mládeže za protiprávní činy, opatření za ně ukládaná a postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže, s poznámkami. Aktuální úplné znění trestních kodexů s poznámkami a judikaturou reflektuje stav k 1. 1. 2004. Autoři v reakci na bouřlivý rozvoj trestněprávního zákonodárství i publikované judikatury podávají výklad jednotlivých pojmů a institutů trestního zákona, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže, přinášejí poslední názory právní nauky a k prvním dvěma předpisům uvádí aktualizovanou judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu ČR. Publikace je doplněna úplným zněním souvisejících právních předpisů: zákona o Policii ČR, zákona o výkonu vazby, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zákona o Probační a mediační službě. Zejména advokáti a zájemci o právní pomoc ocení úplné znění advokátního tarifu.

Reviews


Please past text to modal