LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Vedení porad: jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie
 

Title:      Vedení porad: jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie
Categories:      1.1 zákony
BookID:      77
Authors:      Jiří Plamínek
ISBN-10(13):      978-80-247-2073-9
Publisher:      Grada Publishing a.s.
Number of pages:      105
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:      V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora se dozvíte, jak porady vést, aby splnily svůj účel a podobaly se koncertu sehraného hudebního tělesa. Manažeři, vedoucí týmů a další pracovníci zodpovědní za průběh porad poznají, čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních a jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad. Dále se dozvíte, jak poradu strukturovat a udržovat její dynamiku, jak vybírat účastníky porady a jaké mají tito účastníci na poradě role, jak porady organizovat a řídit časově a prostorově, jaké používat technické pomůcky. Na závěr se seznámíte se základy facilitace. Srozumitelný výklad je doprovázen mnoha příklady z praxe a názornými obrázky.

Reviews


Please past text to modal