LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Příliž úzká brána k lidským právům
 

Title:      Příliž úzká brána k lidským právům
Categories:      16. La Strada – dokumenty vydané LS
BookID:      710
Authors:      Kutálková Petra , Petra Kutálková, L´ubica Kobová
ISBN-10(13):      978-80-904548-0-4
Publisher:      La Strada ČR
Number of pages:      99
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Studie, kterou držíte v ruce, se zabývá jedním z často zmiňovaných nástrojů politiky preven - ce a boje proti obchodování s lidmi „identifikací obchodovaných osob“. Pro analýzu užívání tohoto nástroje však autorka musela prozkoumat také otázky týkající se obsahu samotného konceptu obchodování s lidmi, neboť „identifikace obchodované osoby“ se musí opírat o de - finici operacionalizovanou na úroveň konkrétních indikátorů. 


Reviews


Please past text to modal