LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Řízení pracovního výkonu
 

Title:      Řízení pracovního výkonu
Categories:      14. Pedagogická literatura
BookID:      622
Authors:      Josef Koubek
ISBN-10(13):      80-7261-116-X
Publisher:      Management Press
Number of pages:      209
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k provázání dosud relativně samostatných personálních činností: vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Zároveň roste motivace pracovníků a posiluje se pozitivní vztah mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a zaměstnavatelskou organizací. Známý autor (mj. Řízení lidských zdrojů, Anglicko-český výkladový slovník personalistiky), profesor VŠE na základě nejnovějších poznatků rozebírá nejen tuto novou metodu, ale i podmínky jejího efektivního zavedení v organizaci a v neposlední řadě její vliv na výsledky činnosti organizace i na vztahy uvnitř ní.


Reviews


Please past text to modal