LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Učit se být
 

Title:      Učit se být
Categories:      14. Pedagogická literatura
BookID:      614
Authors:      Josef Valenta
ISBN-10(13):      80-86106-10-1
Publisher:      Strom & Aisis
Number of pages:      95
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Podrobný a systematický přehled témat z oblasti osvojování životních dovedností, potřebných pro zvládání situací každodenního života: sebepoznání, sebeovládání, tvořivost, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, zvládání a řešení různých situací, zvládání životních rolí, etika všedního dne,… Metodická část zahrnuje příklady her, cvičení a technik v podobě »návodů k použití« použitelných pro různé věkové kategorie žáků ZŠ a SŠ. Knihu mohou využít zvláště učitelé dramatické, občanské a rodinné výchovu, základů společenských věd, volby povolání a nepovinných předmětů typu osobnostní a sociální výchova, komunikace, rétorika, sociální dovednosti,… Zahrnuje i témata pro primární prevenci sociálně patologických jevů.


Reviews


Please past text to modal