LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Panství člověka a touha ženy
 

Title:      Panství člověka a touha ženy
Categories:      13. Gender
BookID:      589
Authors:      Pavel Barša
ISBN-10(13):      80-86429-06-7
Publisher:      Slon
Number of pages:      323
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

"V této studii je feminismus pojat jako jedna z variant kritiky moderního humanismu, který postavil člověka a jeho rozum do středu světa jako jeho pána. Feminismus reprezentující široký myšlenkový proud autor na jedné straně ohraničuje psychoanalýzou a na druhé poststrukturalismem, jež se významně odlišují v chápání vztahů mezi mužem a ženou - přírodou a kulturou. V knize jsou systematicky vyloženy základní témata, směry a autorky vyrovnávající se v teoretickém feministickém myšlení kriticky s těmito ohraničujícími vědeckými směry. Panství člověka-muže nad přírodou a ženou je postaveno na privilegovaném postavení "falické touhy" v rámci moderní civilizace - na její hegemonii v gramsciovském smyslu. Podvracení tohoto panství vyžaduje podvracení této "hegemonie" a rozvoj diskrursivních a kulturních konfigurací napájených touhou nefalickou, jejíž šifrou je "ženskost" - le féminin." 


Reviews


Please past text to modal