LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže - sborník textů
 

Title:      Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže - sborník textů
Categories:      13. Gender
BookID:      585
Authors:      editorka Mgr. Kateřina Machovcová
ISBN-10(13):      80-86520-14-5
Publisher:      Gender studies
Number of pages:      61
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Podíl vzdělaných a kvalifi kovaných žen ve společnosti neustále stoupá a nabízí neopomenutelnou kapacitu. Přesto kvalifi kace žen a jejich potenciál nejsou ve fi rmách plně využívány, a to zejména s ohledem na rozdíly v zastoupení žen a mužů ve vedení podniků. Příčiny tohoto stavu bývají komplexně nazývány skleněným stropem. Jedná se o bariéry mezi středním a vyšším managementem, které ženám ztěžují postup do vyšších pozic. Jedním z důvodů, proč tyto bariéry stále existují, je nedostatečná pozornost problematice slaďování osobního a pracovního života. Jsou to především ženy, kdo se stará o děti a další soukromé záležitosti (domácnost, péče o rodiče, vztahy s přáteli atp.). V následujícím textu naleznete ověřené souvislosti mezi programy podpory slaďování osobního a pracovního života (work-life balance) a dalšími faktory


Reviews
erectyle dysfunction
2021-06-09
Anonymous
0
ed causes and cures cheap generic drugs from india - ed remedies


Please past text to modal