LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Práce žen z domova v České republice
 

Title:      Práce žen z domova v České republice
Categories:      13. Gender
BookID:      583
Authors:      Mgr. Ivana Šindlerová
ISBN-10(13):      80-239-7284-7
Publisher:      Gender studies
Number of pages:      28
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

 Pilotní kvalitativní šetření zaměřené na téma práce žen z domova v ČR, kte - ré bylo realizováno Evropskou kontaktní skupinou v ČR, o.s., je vůbec prvním pokusem na tento fenomén nahlédnout v rámci České republiky. Výzkum je součástí širšího partnerského pro - jektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“, jehož cílem je boj s diskriminací na pracovním trhu a podpora znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Tento projekt je realizován v rámci programu EU EQUAL a je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. 


Reviews


Please past text to modal