LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Vypočítaná nespravodlivosť
 

Title:      Vypočítaná nespravodlivosť
Categories:      13. Gender
BookID:      574
Authors:      Thoraya A. Obaid
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      Sineal spol. s.r.o.
Number of pages:      72
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

 

Správa sa zaoberá zlyhávaním štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom pre ženy a ďalšími štrukturálnymi a spoločenskými prekážkami – absenciou povinnej, komplexnej a na dôkazoch založenej sexuálnej výchovy v školách, obmedzenými informáciami poskytovanými v gynekologických ambulanciách, ako aj vplyvom katolíckej cirkvi na Slovensku na súvisiacu legislatívu a politiku.


Reviews
prescription drugs
2021-06-09
Anonymous
0
anti fungal pills without prescription legitimate online pharmacies india - canadian medications


Please past text to modal