LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky
 

Title:      Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky
Categories:      13. Gender
BookID:      570
Authors:      editorky: Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová
ISBN-10(13):      80-88935-78-4
Publisher:      Inštitút pre verejné otázky
Number of pages:      131
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Toto dielo z pera šiestich autoriek pod redakciou Zory Bútorovej a Jarmily Filadelfiovej vzniklo ako reakcia na poznanie, že násilie páchané na ženách je na Slovensku závažným spoločenským problémom. Autorky vychádzajú z toho, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien, prehlbuje nerovnosti v postavení žien a mužov v spoločnosti, a preto v ňom treba vidieť jednu z prekážok rozvoja skutočnej demokracie na Slovensku. Štúdia analyzuje rozšírenosť násilia páchaného na ženách na Slovensku a načrtáva kroky a opatrenia, ktorými by k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách mohli prispieť predstavitelia vlády a parlamentu, štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, médiá, výskumné a vzdelávacie inštitúcie. V prílohe štúdia ponúka adresár o.i. adresár zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc obetiam domáceho násilia. 


Reviews


Please past text to modal