LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Gender a rovnováha moci
 

Title:      Gender a rovnováha moci
Categories:      13. Gender
BookID:      1029
Authors:      L.Formánková, H. Maříková, Křížková
ISBN-10(13):      978-80-7330-273-3
Publisher:      AV ČR, v.v.i.,
Publication date:      2015
Number of pages:      56
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Kvalitativní studie se zaměřila na problematiku rovného přístupu žen (a mužů) do manažerských a řídicích pozic v jednom sociálním a jednom konvenčním podniku v České republice. Výsledky studie prokazují nedostatek genderové citlivosti k diskriminaci na základě genderu, opakování genderových stereotypů a chybějící interní politiku (formální postupy) na podporu žen ve vedoucích pozicích ve sledovaných firmách.


Reviews


Please past text to modal