LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Profesní dovednosti terénních pracovníků - sborník studijních textů
 

Title:      Profesní dovednosti terénních pracovníků - sborník studijních textů
Categories:      12. Sociální práce
BookID:      512
Authors:      K. Janoušková, D. Nedělníková
ISBN-10(13):      978-80-7368-503-4
Publisher:      Ostravská univerzita v Ostravě
Number of pages:      549
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Sborník studijních textů, který držíte v rukou, je jedním z výstupů třetí fáze projektu, jehož realizátorem byla Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce. Kniha je sestavena z upravených studijních opor celorepublikového vzdělávacího programu, zaměřeného na osvojení základních profesních dovedností pro výkon terénní sociální práce. Program proběhl v letech 2007 a 2008. Byl určen terénním pracovníkům, kteří jeho absolvováním získali kvalifikaci na úrovni pracovníka v sociálních službách. Jednotlivé kapitoly představují uvedení do kompetencí výkonu terénní sociální práce. Jejich cílem je přehledný a čtivý vstup do dané problematiky, prvotní vhled do konkrétních oblastí, které si pro hlubší porozumějí žádají studium další literatury či absolvování tématicky zaměřených seminářů. Texty by neměly být chápány jako akademické statě, na toto zařazení z logiky věci ani neaspirují. První kapitola ,Úvod do terénní sociální práce, seznamuje čtenáře se specifiky terénních forem sociální práce v kontextu zákona o sociálních službách. Vymezuje základní terminologii, cíle terénní sociální práce, relevantní právní úpravy, postavení terénní sociální práce v systému sociálních služeb, specifika a potenciál terénní sociální práce. Čtenáři jsou také seznámeni s procesem tvorby Metodické příručky pro výkon terénní sociální práce, ze které by práce terénních pracovníků měla vycházet. Kvalita sociálních služeb představuje stěžejní oblasti standardů kvality sociálních služeb se zaměřením na standardy procedurální. Příspěvek seznamuje čtenáře se základním kontextem standardů. Terénní pracovníci jsou v jeho průběhu formou cvičení a podnětů k zamyšlení vyzýváni k aplikaci poznatků na specifika své profese a svých cílových skupin. Text Právo obsahuje právní minimum, sestavené k problémům, s nimiž se v praxi terénní pracovníci mohou setkat. Jsou vysvětleny základní právní pojmy, práva a povinnosti smluvních stran a rizika při uzavírání smluv. Kapitola také pojednává o náležitostech podání a opravných prostředcích dle občanského soudního i správního řádu a o nejčastějších problémech pracovního a trestního práva. 


Reviews


Please past text to modal