LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce
 

Title:      Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce
Categories:      12. Sociální práce
BookID:      511
Authors:      editor D. Nedělníková
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      Ostravská univerzita v Ostravě
Number of pages:      201
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce představuje souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících základní činnosti pracovníků v terénních sociálních službách, kteří pracují s vymezenými cílovými skupinami. Metodická příručka předkládá určitý jednotící rámec, který umožňuje pracovníkům1 , příp. jejich nadřízeným, rychlou orientaci v základní terminologii, v činnostech, které mají vykonávat, nabízí způsoby řešení dílčích problémů atd. Dodržování metodiky zvyšuje šance uživatelů na bezpečný standard sociální služby a poskytuje pracovníkům vodítka pro jejich činnost. Aby mohla příručka obsáhnout široké spektrum aktivit pro rozsáhlou klientelu, musí mít dostatečnou míru obecnosti, která umožní oslovení jak pracovníků v malých obcích, jejichž činnost je úzce zaměřena, tak celých týmů poskytujících komplexní služby. Forma a rozsah aktivit pracovníků se na těchto různých úrovních může značně lišit a je v jejich kompetenci volit z příručky takové činnosti a strategie, které jsou smysluplné v kontextu lokality, možností organizace, cílové skupiny atd., ale vždy tak, aby byl naplněn charakter služby stanovený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Specifika konkrétních sociálních služeb a cílových skupin citlivěji upraví vlastní manuály poskytovatelských organizací, které mohou pracovníkům předkládat dojednané způsoby řešení problémů v organizaci a téma dané cílové skupiny pojímat komplexněji, naproti tomu nemají jednotící potenciál na úrovni různých poskytovatelů, regionů atd.


Reviews


Please past text to modal