LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Kořeny a vykořenění
 

Title:      Kořeny a vykořenění
Categories:      5. Psychologie
BookID:      258
Authors:      Daniel Heller, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma
ISBN-10(13):      80-86174-05-0
Publisher:      Psychologický ústav AVČR
Number of pages:      543
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Člověk je jediným tvorem, který ve svém životě v každém přítomném okamžiku směřuje od toho, co bylo, co prožil a co se stává součástí jeho identity, kamsi vpřed a přesahuje tak svůj osobní čas a prostor. Odněkud přichází, má svoje kořeny, které dávají jeho životu stabilitu, nebo mu tyto kořeny chybí či jsou jen slabé a pak může být ve svém základu oslaben.
Na Psychologickýxh dnech v Olomouci ve dnech 12 až 14 září 2002 vyšli tvůrci sborníku z tohoto pohledu na člověka a jeho existenci, zabývali se touto problematikou z nejrůznějších stran a úhlů ve snaze přispět k lepšímu porozumění člověku dnešní doby a k vytváření podmínek pro jeho plný a harmonický rozvoj.


Reviews


Please past text to modal