LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Základy klinické psychologie
 

Title:      Základy klinické psychologie
Categories:      5. Psychologie
BookID:      255
Authors:      Bohumila Baštecká, Petr Goldmann
ISBN-10(13):      80-7178-550-4
Publisher:      Portál
Number of pages:      436
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Klinická psychologie studuje nástroje porozumění psychice konkrétního jedince, zejména člověka nějakým způsobem trpícího, a rozvíjí možnosti psychologické pomoci a psychosociální podpory.
Předkládaná práce představuje v české literatuře unikátní učebnici uvádějící do této problematiky. Popisuje teoretická východiska současné klinické psychologie i konkrétní podmínky výkonu profese v České republice. Pojetí učebnice překlenuje rozdíl mezi duševními a tělesnými starostmi člověka i mezi světem pomáhajících a těch, jimž se pomáhá (jak celkovým postojem autorů, tak pozorností věnovanou psychickým obtížím zdravotníků apod.).


Reviews


Please past text to modal