LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Etika pro evropské psychology
 

Title:      Etika pro evropské psychology
Categories:      5. Psychologie
BookID:      254
Authors:      Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Ovreeide, Fredi Lang
ISBN-10(13):      978-80-7387-415-5
Publisher:      Triton
Number of pages:      261
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise. Stejně jako jejich kolegové si uvědomují, jak často je v praxi nutné řešit etická dilemata, a to bez ohledu na to, ve které části Evropy se nacházíme nebo na jakou oblast psychologie se zaměřujeme (uvedeny jsou příklady z výzkumu, forenzní psychologie, pedagogické či klinické psychologie).

Součástí publikace je i Etický metakodex EFPA, jenž má sloužit jako podklad pro etické kodexy jednotlivých členských společností, které jej mají dále rozšířit o svá národní specifika. V hlavních kapitolách jsou rozpracovány jeho čtyři hlavní principy – respekt, kompetence, odpovědnost a integrita.

Cílem knihy je rozvíjet etické uvažování a především jednání v praxi. Čtenář se tu nesetká jen s teoretickými úvahami, ale najde zde i velké množství příkladů z praxe, jež inspirují k úvahám o etických otázkách. Proto poslouží nejen psychologům, ale i učitelům a studentům psychologie nebo každému, kdo se o tuto problematiku zajímá.


Reviews


Please past text to modal