LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Krize a tvořivý přístup k ní
 

Title:      Krize a tvořivý přístup k ní
Categories:      5. Psychologie
BookID:      247
Authors:      Verena Kast
ISBN-10(13):      978-80-7367-800-5
Publisher:      Portál
Number of pages:      167
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové internvence

Krize představuje v životě člověka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé způsoby prožívání a jednání již nejsou udržitelné a je třeba osvojit si nové. Jak v krizi pomoci a co lze od krize očekávat? Na tyto otázky naleznou v knize Vereny Kastové odborníci i laici fundovanou a současně srozumitelnou odpověď. Na četných příkladech a kazuistikách z vlastní dlouholeté praxe autorka ukazuje možnosti, jak může člověk v krizi odpovědět na tuto svou situaci jako na výzvu k tvořivosti. Úkolem terapeuta, který s člověkem v krizi pracuje, je podporovat svého klienta, aby tuto výzvu přijal a odpověděl na ni.

Autorka bere v úvahu nejen oblast individuální psychiky člověka, ale také rodinný, profesionální a vůbec sociální rozměr krize.


Reviews


Please past text to modal