LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Právní komparativní studie programu migrace
 

Title:      Právní komparativní studie programu migrace
Categories:      1. Obecné informace
BookID:      652
Authors:      Kolektiv autorů
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
Number of pages:      54
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Výzkumným záměrem komparativní studie bylo srovnání problematických míst českých právních úprav a praxe ve vztahu k cizincům s obdobnými místy v právních řádech vybraných zemích Evropy. Kritériem výběru je prvek diskriminace obsažený v porovnávaných českých úpravách. Výsledkem komparativního přístupu jsou návrhy na legislativní změny v rámci jednotlivých kapitol studie: Zaměstnání a povolání - Vzdělávání - Zdravotní péče a pojištění - Sociální zabezpečení - Zboží a služby - Politická a zájmová participace a sdružování v odborových organizacích - Státní občanství - Subsidiární formy ochrany. 
Komparativní studie vznikla díky podpoře Open Society Fund v rámci programu Migrace. 


Reviews


Please past text to modal