LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

 
no-img_author.png
Bez autora
Proč pracovat legálně
Gender Analysis of the Patterns of Human Trafficking into and through Kok Kong Province
Guide on Gender-Sensitive Labour Migration Policies
Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2007
Monitoring the EU Accession Process: Equal Opportunities for Women and Men
On the Road to the EU
Monitorování procesu přistoupení k EU: rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR
Guide to the EU victims directive: Advancing access to protection, services and justice for undocumented migrants
Compensation for Trafficked and Exploited Person in the OSCE Region
ÚZ č. 644 Sociální pojištění
Primární prevence sociálně patologických jevů v hlavním městě Praze
Zkušenosti policistů z preventivní práce v ČR
Sexuální výchova - Problematika dětské pornografie a její prevence na škole
Pedagogika - Aktuální otázky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodika sociálního tlumočení
Aktuální otázky ochrany lidských práv v České republice
Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe
Informace pro cizince s povolením k dlouhodobému pobytu
Obraz pravicového extremismu v českých médiích
KOSOVO (SERBIA AND MONTENEGRO):
HeRWAI - Health Rights of Women Assessment Instrument
Women 2000 An Investigation into the Status of Women´s Rights in Central and South-Eastern Europe and the Newly Independent States
Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers
Glossary of Violence Against Women
STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN: 'IT'S IN OUR HANDS'
Needs assessment and analysis of the situation of Cambodian migrant workers in Klong Yai District, Trad, Thailand
The Czech Republic and the European Union
Struggles aganinst slavery International Year to Commemorate the Struggle against Slavery and its Abolition
Conflict Management in the Work of La Strada (Training Handouts
Lidská práva v Praxi
Fórum sociální politiky 3/2007
Fórum sociální politiky 1/2008
Fórum sociální politiky 2/2008
Fórum sociální politiky 3/2008
Fórum sociální politiky 5/2008
Fórum sociální politiky 3/2009
Fórum sociální politiky 4/2009
Fórum sociální politiky 6/2009
Fórum sociální politiky 1/2010
Fórum sociální politiky 4/2010
Fórum sociální politiky 5/2010
Fórum sociální politiky 3/2011
Fórum sociální politiky 4/2011
Doporučení vládě České republiky
Insolvenční zákon - právní stav ke dni 1.2.2007
Smlouva o Ústavě pro Evropu
Procházka po krajích České republiky
Trial - Monitoring - A Reference Manual for Practitioners
European equality law review 2016/1
Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence
Training of psychosocial care for commercially sexually exploited children in Czech Republic
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Violence against Women Victim Support:
Violence and its victims
Gender street a transnational initive on social and labour inclusion for trafficked and migrant sex workers
Social dialogue and poverty reduction strategies
Metodika individuální sociální práce - diseminační příručka
Standardy kvality sociálních služeb 2002
A Window to Public Opinion
Training centre
Trafficking in human beings in central Europe
La Strada - Express 2008
Nebojujte se zákony příručka pro rodiče 2016