LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Rovné příležitosti do firem Authors: editorka : Alexandra Jachanová Doležalová Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění Authors: Kristina Ciprová Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Romani Women Authors: Savić, Aleksandrović, Dimitrov, Jovanović Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2004 Authors: Gender&sociologie Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Gender, rovné příležitosti, výzkum 2-3/2004 Authors: Gender&sociologie Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Foundation for women and the unfinished journey Authors: Gail Haruko Yamauchi Rating: 0 Hits: 304 Status: Available
cover Title: Ženy, muži a společnost Authors: Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran Rating: 0 Hits: 305 Status: Available
cover Title: Otcové, matky a porozvodová péče o děti Authors: Radka Dudová, Šárka Hastrmanová Rating: 0 Hits: 305 Status: Available
cover Title: Enormous Changes at the Last Minute Authors: Grace Paley Rating: 0 Hits: 305 Status: Available
cover Title: She and he in Slovakia Authors: Zora Bútorová Rating: 0 Hits: 305 Status: Available
Please past text to modal