LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Kariéra - rodina - rovné příležitosti Authors: Linda Sokačová Rating: 0 Hits: 631 Status: Available
cover Title: Třetí žena - neměnnost a proměny ženství Authors: Gilles Lipovetsky Rating: 0 Hits: 631 Status: Available
cover Title: Management genderových vztahů Authors: Alena Křížková a Karel Pavlica Rating: 0 Hits: 631 Status: Available
cover Title: Rovné příležitosti do firem Authors: editorka : Alexandra Jachanová Doležalová Rating: 0 Hits: 632 Status: Available
cover Title: Rovné šance jako konkurenční výhoda Authors: Hana Velíšková Rating: 0 Hits: 632 Status: Available
cover Title: Gender mainstreaming Authors: Jolana Nováková Rating: 0 Hits: 632 Status: Available
cover Title: Romani Women Authors: Savić, Aleksandrović, Dimitrov, Jovanović Rating: 0 Hits: 632 Status: Available
cover Title: Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2004 Authors: Gender&sociologie Rating: 0 Hits: 632 Status: Available
cover Title: Ženske-Politike-Možnosti Authors: Vlasta Jalušič and Milica G. Antic Rating: 0 Hits: 633 Status: Available
cover Title: Postavení žen a mužů v organizaci Authors: Alena Křížková a Karel Pavlica Rating: 0 Hits: 633 Status: Available
Please past text to modal