LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Robinson Crusoe Authors: Daniel Defoe Rating: 0 Hits: 119 Status: Available
cover Title: Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy Authors: Andrea Krchová a Hana Víznerová Rating: 0 Hits: 119 Status: Available
cover Title: Gender, rovné příležitosti, výzkum, reprezentace a participace žen v politice Authors: šéfredaktorka Mgr. Zuzana Uhde Rating: 0 Hits: 121 Status: Available
cover Title: Women and the czech society Authors: Bc. Petra Kubálková Rating: 0 Hits: 245 Status: Available
cover Title: Závoj a džíny Authors: Magdaléna Frouzová Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
cover Title: Enormous Changes at the Last Minute Authors: Grace Paley Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
cover Title: Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2004 Authors: Gender&sociologie Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
cover Title: Fenomén ženství a mužství Authors: Jan Poněšický Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
cover Title: Gender mainstreaming Authors: Jolana Nováková Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
cover Title: Panství člověka a touha ženy Authors: Pavel Barša Rating: 0 Hits: 246 Status: Available
Please past text to modal