LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Sociální práce 3/2012 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 360 Status: Available
cover Title: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze Authors: Petr Mareš, Ondřej Hofírek Rating: 0 Hits: 366 Status: Available
cover Title: Sociální práce 4/2011 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 374 Status: Available
cover Title: Proč pracovat legálně Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 377 Status: Available
cover Title: Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi Authors: Kolektiv autorů Rating: 0 Hits: 383 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal