LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Supervize v pomáhajících profesích Authors: Peter Hawkins, Robin Shohet Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2005 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2012 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2009 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
cover Title: Bílý kruh bezpečí 1991-2006 Authors: Bílý kruh bezpečí Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
cover Title: Lidský vztah jako součást profese Authors: Karel Kopřiva Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
cover Title: Kompetence v praxi sociální práce Authors: PhDr.Zuzana Havrdová,CSc Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
cover Title: Internet jako cesta pomoci Authors: B. Horská, A. Lásková, L. Ptáček Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
cover Title: Sociální práce 1/2006 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
cover Title: Obce, města, regiony a sociální služby Authors: Autorský kolektiv Rating: 0 Hits: 346 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal