LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Sociální práce 3/2005 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Profesní dovednosti terénních pracovníků - sborník studijních textů Authors: K. Janoušková, D. Nedělníková Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR Authors: O. Múka, M. Krutina, F. Rameš, J. Špaček Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Sociální distance, interakce, relace a Kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace Authors: Jiří Šafr Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich Authors: Csaba Szaló Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi - Příručka pro pedagogy Authors: Dvořáková, Horská a kol. Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents Authors: London School of Hygiene & Tropical Medicine Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Stručný soudní průvodce - orientační příručka pro veřejnost Authors: J. Jirsa, J. Synáčová, P. Němec, P. Dimun, K. Havlíček, Z. Relich Rating: 0 Hits: 344 Status: Available
cover Title: Kontaktní práce Authors: P. Klíma, A. Herzog, S. Kunc, J. Racek, M. Zahradník Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
cover Title: Supervize v pomáhajících profesích Authors: Peter Hawkins, Robin Shohet Rating: 0 Hits: 345 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal