LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Standardy kvality sociálních služeb 2002 Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 220 Status: Available
cover Title: Metodika individuální sociální práce - diseminační příručka Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 240 Status: Available
cover Title: Budoucnost a sociální patologie Authors: Sborník příspěvků Rating: 0 Hits: 338 Status: Available
cover Title: Internet- cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí Authors: editorka J. Otradovcová Rating: 0 Hits: 340 Status: Available
cover Title: Moc, pomoc a bezmoc Authors: Hynek Jůn Rating: 0 Hits: 340 Status: Available
cover Title: Sociální práce na ulici Authors: Zdena Bednářová, Lubomír Pelech Rating: 0 Hits: 341 Status: Available
cover Title: Labyrinths of care Authors: Selma Sevenhuijsen , Alenka Švab Rating: 0 Hits: 341 Status: Available
cover Title: Cause to Communicate Authors: Kirsty Abraham Rating: 0 Hits: 342 Status: Available
cover Title: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Authors: sborník připravila Eliška Jírová Rating: 0 Hits: 342 Status: Available
cover Title: Sociální práce v praxi Authors: Oldřich Matoušek, Jana Koláčková, Pavla Kodymová Rating: 0 Hits: 343 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal