LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Jak pracujeme

O tom, na čem konkrétně se bude spolupracovat v rámci služeb nabízených oragnizací, rozhoduje sám klient/klientka.

Sociální pracovnice nebo pracovník sestaví s klientem či klientkou tzv. individuální plán, který zahrnuje budoucí oblasti spolupráce. Do tohoto plánu jsou zaneseny potřeby klienta/ky a konkrétní cíle spolupráce, tzv. zakázky.

Zakázka je konkrétně zformulovaná oblast a cíl spolupráce. Z dobře formulované zakázky je zřejmé, jaké jsou časové rámce spolupráce, co by se konkrétně mělo změnit nebo co může nastat v průběhu spolupráce a kdo a jak se na spolupráci podílí.

Důležitým principem sociální práce v organizaci je hodnota empowerementu. Respektujeme životní rozhodnutí klientek a klientů a přistupujeme k nim bez předsudků a morálních soudů. Každá osoba, která čerpá sociální služby, má právo:

  • na důstojné a profesionální zacházení
  • být informována o veškerých podstatných krocích, učiněných v její prospěch; žádné kroky nejsou konány bez jejího výslovného souhlasu
  • rozhodnout se o dalším postupu při řešeni svého případu

La Strada se zavazuje dodržovat mlčenlivost.

Facebook