LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Co nabízíme

Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny Vaše potíže a starosti. Můžeme Vám však slíbit, že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zákonných možností, abychom Vám pomohli Vaši situaci řešit.

V rámci služeb organizace (Krizová pomoc, Azylové domy, Odborné sociální poradenství) nabízíme:

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme možnost ubytování ve dvou azylových bytech, v jednom pro ženy, v druhém pro muže. Také můžeme zprostředkovat bydlení na ubytovně nebo ve specializovaném zařízení (např. detoxifikační centra, psychiatrické léčebny, azylové domy pro matky s dětmi apod.)

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC VČETNĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STRAVU

Finance na stravu, které jsou vypláceny v pravidelných splátkách, nezbytné ošacení nebo obuv, finanční prostředky na dopravu, kredit na mobilní telefon, hrazení léků předepsaných lékařem/kou a poplatků spojených s návštěvou zdravotnického zařízení, nezbytné hygienické potřeby a další dle individuálních potřeb.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc při řešení aktuální krizové situace, průběžné informování o možnostech řešení Vaší situace, pomoc při uplatňování Vašich práv, oprávněných zájmů a zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace/instituce. Pomoc při výběru dalších služeb nabízených naší organizací, možnost sdílení a konzultace vašich problémů i úspěchů se sociální pracovnicí, pomoc při zařizování dokladů, dávek a legalizace pobytu v rámci zákonů platných na území ČR, pomoc s vypracováním žádostí, stížností, zpracování vyjádření a posudků podle potřeby klientek a klientů, asistenci a pomoc při jednání s různými úřady a organizacemi, poradenství a pomoc při řešení (domnělých či faktických) dluhů, tlumočení a další.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRACOVNÍHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ A/NEBO ZASTUPOVÁNÍ

Můžeme Vám zdarma zprostředkovat pracovní a právní poradenství včetně poskytnutí právních informací. Zároveň nabízíme zastupování u smluvních advokátních kanceláří nebo nevládních organizací.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ A PSYCHOLOGICKÉ/PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Zprostředkujeme Vám a v nezbytných případech uhradíme lékařské ošetření, psychologickou a psychiatrickou péči (léky na tlumení úzkostí, spaní apod.).

ZAJIŠTĚNÍ CESTY DO DOMOVSKÉ ZEMĚ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE V ZEMI PŮVODU

A DALŠÍ ...

Služby jsou poskytovány zdarma, některé i anonymně.

Facebook