Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 7

Ako ay isang mamamayan ng Ukraine (o ibang bansa sa labas ng EU), at naghahanap ako ng trabaho.  Maaari mo ba akong tulungan na makahanap?

Maaari ka naming payuhan sa kung paano magpatuloy sa paghahanap ng trabaho.  Bibigyan ka namin ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga kundisyon kung saan maaaring magtrabaho ang isang dayuhan sa Czech Republic.  Sasabihin namin sa iyo kung anong mga dokumento ang iyong kailangan.  Sasabihin din namin sa iyo kung ano ang dapat abangan kapag naghahanap ng isang trabaho.  Gayunpaman, hindi kami maaaring magbigay sa iyo ng tukoy na trabaho.