Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 5

Nais ng aking employer na kumuha ako ng ibang trabaho / lugar ng trabaho kaysa sa orihinal na napagkasunduan.  May karapatan ba siyang gawin ito?

Ang employer ay dapat na una na sumang-ayon sa empleyado sa gagampanan na anumang trabaho na nasa labas ng napagkasunduang klase ng trabaho.  Kung ikaw ay pinagkalooban ng pahintulot sa trabaho (work permit) para sa isang posisyon at sa tinukoy na lugar ng trabaho, obligado kang gampanan lamang ang gawaing tinukoy sa pahintulot sa trabaho na ito.