Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 14

Nananatili ako sa Czech Republic ng walang visa (visa-free travel)  (Ukraine / Georgia / Moldova…), at ako ay nakahanap ng trabaho dito.  Sinabi ng employer na maaari akong magsimulang magtrabaho para sa kanya, at kailangan ko magbayad sa kanya upang makuha ako ng visa sa pagtatrabaho (working visa).  Dapat ba akong magtiwala sa kanya?

Hindi ka pinapayagang magtrabaho habang walang visa ng pananatili – kailangan mo ng pahintulot sa pagtatrabaho (work permit) at ang naaangkop na uri ng permiso sa paninirahan (residence permit).  Ang isang aplikasyon para sa naturang permiso ay dapat gawin sa embahada sa iyong bansang pinagmulan.  Hindi posible na mag-apply para sa naturang permiso sa Czech Republic kung wala kang pangmatagalang permiso sa paninirahan (long-term residence permit) sa Czech Republic.