Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 13

Dumating ako sa Czech Republic sa pamamagitan ng Programa para sa Mga Kwalipikadong empleyado (Ukraine / Philippines / Serbia, at iba pa).  Maaari ba akong lumipat ng employer?

Kung ikaw ay nakarating sa pamamagitan ng katulad ng programa ng gobyerno, malamang na magkakaroon ng mga espesyal na kundisyon para sa pagpapalit/ pagpapahaba (extending) at karagdagang pagproseso ng iyong permit sa paninirahan (residence permit).  Kung gayon, mas mahusay na makipag-ugnayan sa isa sa mga hindi kumikitang organisasyong (Non-profit organization) na nagtatrabaho para sa mga dayuhan, o tawagan ang aming linya ng SOS para sa makakuha payo.