Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 12

Mayroon akong tirahan sa Czech Republic at kontrata sa pagtatrabaho (employment contract) sa loob ng dalawang taon.  Binantaan ako ng employer na kung ako ay aalis, babayaran ko sa kanya ang mga gastos sa pag-poproseso, visa, pamasahe sa pag byahe, at iba pa. May karapatan ba siya na gawin ito?

May karapatan kang tapusin ang iyong trabaho ayon sa Czech Labor Code, at walang sinuman ang makakapilit sa iyo upang manatili sa iyong employer.  Tungkol sa pagbabayad ng mga gastos sa employer, nakasalalay ito sa kung ano ang inyong usapan na iyong pinirmahan.  Mas mabuti na kumonsulta ka sa isang abugado sa iyong sitwasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming linya ng SOS upang makakuha ng payo.