Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 11

Nagtatrabaho ako sa Czech Republic gamit ang kard ng empleyado (employee card), at nais kong lumipat ng employer.  Posible ba ito?

Oo, ito ay maaari.  Ngunit, kung ito ang iyong unang “employee card”, maaari ka lamang lumipat 6 na buwan pagkatapos madesisyunan na magkabisa na mabigyan ng employee card (gayunpaman, may mga limitasyon, tulad ng pagtatapos o pagte-terminate ng trabaho para sa mga kadahilanang pangkalusugan, mga kadahilanang pang-organisasyon ng employer, hindi  pagbabayad ng sahod at iba pa).  Palaging kinakailangan na wakasan o tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng pagsulat.  Kung mayroon kang kard na naibigay ng isa sa mga programa ng gobyerno (halimbawa: Ang Programa para sa Mga Kwalipikadong empleyado), ang mga kundisyon upang magpalit ng employer ay iba.

Upang matiyak na ang pagpapalit ng iyong employer ay walang problema, kumonsulta sa isang abugado tungkol sa iyong sitwasyon, o isa sa mga hindi kumikitang samahan o non-profit organization na nagtatrabaho para sa mga dayuhan, o tawagan ang aming linya ng SOS.