Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 10

Dumating ako gamit ang isang panandaliang visa sa trabaho (short-term visa), na matatapos sa lalong madaling panahon.  Sinabi ng employer na siya ang mag-aasikaso ng aking mga dokumento at maaari akong magpatuloy sa pagtatrabaho.  Dapat ba akong magtiwala sa kanya?

Ang isang panandaliang pahintulot sa trabaho (short-term permit) ay hindi maaaring mapalawak at ipagkakaloob lamang ito para sa isang tukoy na employer.  Samakatuwid, ang isang dayuhan na may ganitong uri ng visa ay hindi maaaring lumipat ng employer.  Alamin kung paano nais asikasuhin ng employer ang iyong mga dokumento at kumunsulta sa mga dalubhasa sa iyong sitwasyon (halimbawa, isa sa mga hindi kumikitang organisasyon (non-profit organization) na nagtatrabaho para sa mga dayuhan upang maiwasan ang mga posibleng problema.