Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 9

Mayroon akong kliyente / ahensya / tagapamagitan na tumutulong sa akin sa proseso ng pagkuha ng isang permit sa trabaho sa Czech Republic.  Binayaran ko siya ng malaking halaga sa aking bansang pinagmulan bago ako umalis, ngunit pagkarating ko sa Czech Republic, gusto niya ng mas malaking pera, na wala ako.  May karapatan ba silang gawin ito?

Inirerekumenda namin na huwag kang umasa sa mga tagapamagitan at ahensya ng pagtatrabaho (employment agency) at direktang magtungo sa employer upang maiwasan mo ang malalaki at hindi makatarungang bayarin (para sa paglalakbay (travel), pagpapagitna sa kontrata (contract mediation), pahintulot sa trabaho (work permit), at iba pa.  Magbabayad ka ng mga naaangkop na bayarin nang direkta sa mga awtoridad (halimbawa, ang bayad na pang-administratibo na binayaran sa DAMP MOI CR para sa pagsusumite ng isang aplikasyon upang makakuha / magpahaba (extend) ng visa.  Sa batas ng Czech, hindi maaaring singilin ang isang empleyado ng bayad sa paglalagay o pagbibigay sa iyo ng trabaho (job placement fee).

Gayunpaman, nakasalalay din ito sa kung anong mga pangako ang iyong pinirmahan.  Mas mahusay na kumonsulta sa isang abugado tungkol sa iyong sitwasyon – huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming linya ng SOS upang makakuha ng payo.